MED KVALITET OCH STABILITET SOM LEDORD

Genom åren har vi byggt upp en produktionsanläggning baserad på robot- och CNC-teknik för att tillmötesgå våra kunders behov. Ledstjärnan för verksamheten är att vara en konkurrenskraftig leverantör av kvalitetsinredningar för en modern djurhållning.

Utifrån råmaterial av bra kvalitet tillverkar vi våra produkter från grunden med kvalité och stabilitet som två stycken ledord. För tillfället finns två stycken svetsrobotar samt vår erfarna personal som har stor svets- och bockningskompetens.

Våra varmförzinkade produkter är vida känd i olika djurstallar och med lokala samarbetspartners borgar det för bra kvalité samt hög leveranssäkerhet.

En av LRS styrkor är bearbetning av rör. Vår CNC-anläggning för rör ger oss möjlighet att bocka, kapa och svetsa utan större begränsning.

Stora serietillverkningar är en möjlighet och en styrka. Tillsammans med kunder har LRS levererat komponenter till slutprodukter.

1960 startade LRS verksamhet under namnet Ljusvattnets Rep och Svets i mindre lokaler på samma plats som vi finns idag. Under årens lopp har verksamheten och lokalerna vuxit och idag upptar verkstan ca 3 000 m².